Nu är det dags för kommunen att klippa gräs

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 augusti 2024 18:00

Nu är det dags för kommunen att klippa gräs. Men hur klipps det egentligen? Här är en guide!

Diagrammet visar fördelningen mellan gräsmattor och slåtterängar i kommunen.

Vägkanter

För bibehållen sikt längs gator och vägar slås vägkanter under slutet av maj till början av juni. Då har gräset vuxit färdigt för våren. Därefter kommer en paus över sommaren. I slutet av augusti är det dags igen. Då har gräset börjat växa efter sommarens uppehåll i tillväxten. På det sättet hålls gräset kort med endast två klippningar längs våra större gator och vägar.

Gräsmattor

Gräsmattor klipps från mitten av maj. Klippningarna fortgår hela säsongen med ca 14 dagars intervall. Om det blir väldigt torrt klipps mer sällan och blir det frodigt lite oftare.

Slagna ängar

Ängar där gräset i högre grad får vara högt. Dessa slås med upptag av det slagna gräset i två omgångar under sommaren. Den första halvan av dessa ytor slås under tiden fram till midsommar. Den andra halvan av ytorna slås sedan under augusti. Större ytor slås med traktor, medan mindre ytor slås motormanuellt med tvåhjulig traktor. Ibland också med häst och lie. Genom att slå olika delar av ängarna vid olika tidpunkter finns det alltid mark som är tillgänglig att gå över, eller vistas på, även i ängssystemet.

Oslagna ängar

Många gräsmarker är bara gräsmarker, som inte årligen behöver slås. Ibland låter vi dessutom ängar vila ett eller ett par år. Detta gör vi för att gynna biologisk mångfald, men också för att inte i onödan sköta allt som går att sköta. Dessa ytor ligger ofta i naturreservat, eller är på andra sätt sådana ytor som inte måste slås årligen och där människor vistas i lägre utsträckning. I år lämnar vi ytor bland annat vid norra Enebyberg och Svalnäs gravhögar.

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.