Så här halkbekämpar och snöröjer vi i Danderyd

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 23 januari 2024 09:15

Beräknas klart: 11 mars 2024 13:35

Just nu är det väldigt halt på alla typer av vägar och torg. Vi arbetar för fullt med halkbekämpning i hela kommunen. Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning i Danderyds kommun, vilka vägar som är prioriterade och vad du som fastighetsägare själv har för ansvar.

Varning för mycket halt väglag

Danderyds kommun vill uppmärksamma alla trafikanter på att det är väldigt halt på alla typer av vägar och torg just nu. Vi är ute med full styrka och sandar och saltar samt kommer att isriva extra utsatta sträckor.

Vinterunderhåll av gator och torg

Danderyds kommun har en upphandlad entreprenör som står redo att åka ut och ploga våra vägar från 15 oktober. Vi påbörjar snöröjning på gång- och cykelbanor vid cirka två centimeters snödjup och kommunala huvudgator och lokalgator vid fyra centimeters snödjup. 

Vi prioriterar gång- och cykelvägar samt gator som används av många eller är avgörande för till exempel kollektivtrafik, exempelvis:

 • Bussgator
 • Huvudgator
 • Torgytor
 • Danderydsterminalen
 • Mörby centrum

Därefter snöröjer vi gator i kommunens bostadsområden. Det tar det cirka tolv timmar innan vi har plogat samtliga gator i kommunen.  

När väderprognosen signalerar att det finns risk för halka sätter vi in insatser för halkbekämpning och saltsopning. Det tar cirka sex timmar innan vi har halkbekämpat hela kommunen. 

Större vägar och samfälligheter 

Trafikverket har hand om större vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) och Edsbergsvägen. Ansvaret för privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar. Infarter till privata fastigheter ligger på fastighetsägaren. 

SL ansvarar för perronger och stationer 

På busstationer och perronger är det SL som ansvarar för snöröjning och sandning. Busshållplatsen vid Mörby centrum längs E18 röjs av Trafikverket och Danderyds kommun har ansvar för gångvägen mellan E18 och köpcentrumet samt trappan ner till tunnelbanan. 

Saltsopning på gång- och cykelvägar 

I Danderyd använder vi så kallad saltsopning på många av våra gång- och cykelvägar för att hålla dem rena från snö och is och göra det möjligt att cykla året om. Saltsopning fungerar fram till att temperaturen sjunker under -7 grader i vägytan (ej i luften) och då övergår vi i stället till traditionell sandning. På länken nedan kan du se en karta över vilka vägar som saltsopas och hur du kan förbereda dig och cykeln inför vintercyklingen.  

Vintercykling

Halkbekämpning på torgen 

Danderyds kommun ansvarar för att snöröja och halkbekämpa på de kommunala torgen: 

 • Nora torg
 • En del av Djursholms torg (kring rondellen)
 • Det södra torget och parken i Mörby centrum

Följande torg ägs och sköts av privata fastighetsägare och du behöver kontakta dem om torgen inte halkbekämpas: 

 • Djursholms torg/Elsa Beskows torg ägs av Tulia Vendevägen 11 AB
 • Stocksunds torg ägs av Stena Fastigheter
 • Mörby centrum ägs av Skandia Fastigheter

Sandlådor

I kommunen finns det ca 160 lådor med sand för halkbekämpning. Dessa står vid trappor och backar/slänter där sanden främst behövs. Sandlådorna är i första hand till för kommunens entreprenörer som halkbekämpar trappor och gångstråk efter snöröjning.

Privatpersoner kan också använda sandlådorna för att strö ut sand om det finns akut behov av att halkbekämpa trappor, fläckar, allmänna gångstråk och liknande. Det finns inga skyfflar i sandlådorna då dessa i stor utsträckning försvinner från lådorna.

Vår entreprenör kontrollerar återkommande så att det finns sand i alla sandlådor. Skulle det trots det vara slut på sand uppskattar vi om du felanmäler detta till kommunen via länken nedan.

E-tjänster och blanketter - Danderyds kommun – Danderyds kommun

 

Mer om vinterunderhåll

Läs mer om kommunens vinterunderhåll och ditt eget ansvar som fastighetsägare här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.