Avtal med Storstockholms hemtjänst avslutas

Storstockholms hemtjänst kommer att avslutas som valbar utförare av hemtjänst i Danderyds kommun. Beslutet har fattats av socialnämndens ordförande Birgitta Lindgren (L) den 17 mars.

Storstockholms hemtjänst har ett fåtal befintliga kunder i Danderyd. Ett brev har skickats ut till kunderna med information. Under nästa vecka kommer biståndshandläggarna ringa upp Storstockholms hemtjänsts kunder i Danderyd för att informera dem om situationen och hjälpa dem att välja en ny utförare.

Kontakt

Har du frågor som rör ditt val av hemtjänst, kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp.

Har du frågor som rör Storstockholms hemtjänsts avtal med Danderyds kommun, kontakta chefen för äldreomsorg och LSS-avdelningen på socialförvaltningen, Maria Alm, 08-568 91120.

maria.alm@danderyd.se