Budgetförslag 2024: En stabil ekonomi i en orolig tid

På kommunfullmäktige den 23 november presenteras budgetförslaget för 2024 och plan för 2025-2026.

Kommunen budgeterar för en fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat om 34,3 miljoner kronor. Föreslagen budget innehåller bland annat satsningar på höjd skol- och omsorgspeng samt en skattesänkning på 10 öre.

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via länk eller på plats i kommunens lokaler i Mörby centrum.

Här hittar du möteshandlingar inklusive budgetförslag:

Budgethandlingar