Byggstart för vård- och omsorgsboendet i Djursholm

Kommunens strävan är att invånare ska kunna bo kvar i hemkommunen även på äldre dagar, men det har saknats tillräckligt med omsorgsplatser inom Danderyds gränser. Därför byggs nu kommunens första korttidsboende och ytterligare ett vård- och omsorgsboende i Djursholm.

”Vi är glada över att bygget av vård- och omsorgsboendet i kvarteret Ginnungagap nu också startar med plan att det kommer vara klart fjärde kvartalet 2025. Med båda dessa boenden får kommunens äldre med särskilda behov ännu större möjlighet att vara kvar nära anhöriga”, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Boendet är en del av två omsorgsboenden i samma kvarter; dels detta vård- och omsorgsboende (som byggs av fastighetsutvecklaren Vectura) samt ett korttidsboende där kommunen själva är byggherre.

Läs mer på projektsidan:

Nu byggs fler vårdplatser för äldre – Danderyds kommun

Bilden är AI-genererad.