Danderyd träffar UNHCR:s flyktingkommissarie Filippo Grandi

Den 27:e april träffade representanter från Danderyds socialförvaltning UNHCR:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi. Syftet med mötet var att ge Grandi möjlighet att få höra nyanländas perspektiv.

Integrationshandläggare Anna Gezelius och integrationspedagog Amanuel Beyene från Danderyds kommun berättade också om hur arbetet med integration bedrivs i kommunen.

"Vi är så glada för den här möjligheten att få dela med oss av vårt arbete med välkomstguider för nyanlända i Danderyd, enligt modellen som kallas ideellt flyktingstöd. Det känns fantastiskt att två nyanlända deltar och berättar om sina upplevelser direkt till UNHCR:s flyktingkommissarie Filippo Grandi”, säger Anna Gezelius.

”Vi är stolta över att kunna representera vår kommun på detta sätt och att kunna visa vårt engagemang för att hjälpa nyanlända i deras nya hemland”, säger Amanuel Beyene.

Om ideellt flyktingstöd

Projektet med välkomstguider för nyanlända personer eller familjer i Danderyd utgår från modellen ideellt flyktingstöd . Ursprungsmodellen har framgångsrikt använts i Kanada under många år. Modellen innebär att nyanlända i Danderyd från dag ett får en välkomstguide som är en etablerad Danderydsbo. På det sättet ska det bli lättare att kunna navigera i samhället och bygga ett eget nätverk. Det är ett tillägg till kommunens och volontärers insatser för integration och bedrivs med stöd av UNHCR. Danderyd började arbeta med ideellt flyktingstöd som första kommun i Sverige i januari i år.

Bli välkomstguide

Är du nyfiken på att bli välkomstguide för en nyanländ person eller familj? Läs mer om ett mycket roligt och givande uppdrag

Välkomstguide

Kontakt

Vid frågor om ideellt flyktingstöd kontakta gärna Anna Gezelius, integrationshandläggare, 08-56891692.

anna.gezelius@danderyd.se