Höjning av terrorhotnivån i Sverige

Den 17 augusti höjde säkerhetspolisen Sveriges beredskap från nivå tre till fyra på en femgradig skala. Säkerhetspolisen skriver på sin hemsida: ”Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen med hot som under en längre tid riktas mot Sverige är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet”.

Djursholm miljöbilder Ranängen, Svalnäsvägen

Kommunen följer händelseutvecklingen, samverkar med berörda myndigheter och uppmanar invånare att följa ansvariga myndigheters råd:

  • Lev livet som vanligt. Ha tillit till att ansvariga myndigheter gör sitt för att skapa säkerhet och trygghet i samhället.
  • Följ händelseutvecklingen från ansvariga myndigheter, t ex SÄPO och Polisen.
  • Var uppmärksam på avvikande beteenden och främmande objekt och rapportera eventuella avvikelser till polisen.
  • Var extra vaksam mot desinformation och ryktesspridning. Var källkritisk och sprid inte obekräftad information eller rykten.

Mer information

Höjning av terrorhotnivån till högt hot – Säkerhetspolisen 

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån - Polismyndigheten