Mopedbilarna ökar - parkeringssituationen ska utredas

Antalet mopedbilar som kör i Danderyd har ökat markant och med det även trycket på kommunens parkeringsplatser. Nu ska tekniska kontoret utreda parkeringssituationen runt skolor och idrottsplatser. Det beslutade tekniska nämnden vid sitt sammanträde torsdagen den 16 mars.

Kommunen har under en tid noterat att antalet mopedbilar och A-traktorer har ökat. Samtidigt har även antalet mopedbilar som parkerar felaktigt, i till exempel parkområden, ökat. Det har också varit problem med blockerade infarter/utfarter.

På förslag från ordförande Robert Nibelius (M) har nu tekniska nämnden beslutat att Tekniska kontoret ska att utreda och föreslå åtgärder för att ordna parkeringssituationen runt skolor och idrottsplatser.

- Mopedbilar och A-traktorer har blivit alltmer populärt och antalet fordon har formligen exploderat de senaste åren. Vi behöver nu se över hur situationen skall hanteras på, ett för alla, bra sätt, säger Robert Nibelius (M), tekniska nämndens ordförande.

 - Vi ser att frågan avseende mopedbilsparkeringar behöver prioriteras och ger därför i uppdrag till kontoret att hitta en lösning och väg framåt, Erik Baggström (KD).

- Det är ett nödvändigt uppdrag för att få en samlad bild hur vi kan hantera den utveckling som skett, säger Rolf Lundgren (L).

Tekniska kontoret ska slutrapportera uppdraget och presentera förslag på åtgärder till tekniska nämnden i september.