Kommunstyrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag

Ordförande för kommunstyrelsen i Danderyd, Hanna Bocander (M) meddelade under gårdagen att hon lämnar sin post efter sommaren. En ny kommunstyrelseordförande planeras att väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

”Det finns ingen enskild fråga eller sak som lett mig fram till det här beslutet. Efter sex år som KSO och med två år kvar till nästa val det som en naturlig tidpunkt att lämna stafettpinnen vidare till en efterträdare som med energi kan leda Danderyd och Moderaterna framåt” säger Hanna Bocander (M).

Kommunstyrelsens ordförande väljs, liksom övriga ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder av kommunfullmäktige efter varje val, eller som i detta fall genom ett fyllnadsval till nästa valperiod.