Ökad spridning av covid i samhället

Eftersom smittspridningen av covid ökar i samhället har Smittskydd Stockholm gått ut med förstärkta hygienrekommendationer inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

En närbild på en partikel av coronavirus.

Från och med 8 november ska vårdpersonal använda munskydd som ett komplement till de basala hygienrutinerna. Munskydd rekommenderas i samband med patientnära arbete (inom 2 meter) för personer med hög risk för allvarlig sjukdom vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner.

Besöksinformation

Har du förkylningssymptom, undvik att besöka äldre anhöriga som bor på vård- och omsorgsboenden eller hemma.

Tillhör du en riskgrupp rekommenderas du att vaccinera dig.

Råd från 1177 Vårdguiden om vaccination mot covid

Om covid på 1177 Vårdguiden

Om åtgärder inom vård och omsorg på Vårdgivarguiden