Ökat stöd till asylsökande och ukrainska flyktingar i Danderyd

Danderyd har beviljats medel från Länsstyrelsen för ett projekt som ska stärka stödet till asylsökande och ukrainska flyktingar som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Socialnämnden har identifierat att den här gruppen har behov av mer stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden, förstå hur svenska samhället fungerar, förbättra sina svenskkunskaper och delta i hälsofrämjande aktiviteter. En samordnare kommer arbeta med projektet från hösten 2023 till slutet av 2024 och säkerställa att gruppen får mer stöd inom dessa nyckelområden.

”Vi är medvetna om de utmaningar som både asylsökande och de ukrainska flyktingarna möter. Det känns positivt att vi som kommun har möjlighet att ge mer stöd och resurser för att underlätta deras integration i det svenska samhället”, säger socialnämndens ordförande Birgitta Lindgren (L).

”Vi är glada att kunna starta upp projektet för den här gruppen samtidigt som vi kopplar det med Danderyds befintliga integrationsarbete som är väletablerat och framgångsrikt”, säger Cecilia Granath, integrationshandläggare på socialförvaltningen och projektledare för projektet.

”Det här är ett otroligt viktigt arbete, särskilt då de här grupperna inte har samma rättigheter i Sverige som andra flyktingar eller som svenska medborgare. Vi tror att det här projektet kommer hjälpa de nyanlända att komma in i samhället på ett bra sätt”, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Stöd till flyktingar

Avsikten med projektet är att alla nyanlända och ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet i Danderyd ska erbjudas följande stöd:

  • Komma ut i en arbetsmarknadsrelaterad aktivitet, till exempel praktik
  • Delta i gruppverksamhet för föräldrastöd  
  • Delta i språkundervisning  
  • Få stöd och vägledning i kontakter med myndigheter och att förstå samhället
  • Få stöd till att få en fritidsaktivitet 
  • Kunna delta i sociala aktiviteter 

Det kommer också finnas aktiviteter för barnen samtidigt som de vuxna lär sig svenska.

Kommunen kommer att driva projektet i samarbete med Röda Korset och Medborgarskolan. Medborgarskolan kommer att erbjuda språkundervisning och Röda Korset kommer att hjälpa till med fritidsaktiviteter, kontakter med föreningslivet och volontärer vid vissa aktiviteter.

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta gärna socialförvaltningen:

Britt-Marie Ekström, socialdirektör 08-568 911 10,

britt-marie.ekstrom@danderyd.se eller

Agnes Engren, gruppchef vuxenavdelningen, 08-568 919 59,

Agnes.Engren@danderyd.se