Skolutredningens dialoger klara – utredningen klar i maj

Det tredje dialogmötet med referensgruppen för föräldrar inom ramen för skolutredningen har hållits och utredningen ska nu skrivas klart. Till den färdiga utredningen, som skickas till kommunstyrelsen i juni, kommer ett yttrande från föräldragruppen att bifogas.

Vid de två inledande dialogmötena inom ramen för skolutredningen låg fokus på att se till att föräldrar, rektorer, fackliga representanter, politiker och tjänstemän hade en gemensam bild av de många olika parametrar som skolstrukturen i en kommun består av och hur de påverkar varandra.

Därefter vidtog ett tredje möte med föräldragruppen, där de gemensamt sammanfattade utredningen så långt. Konkreta förslag till lösningar för att komma till rätta med det överskott som finns i Danderyds kommunala grundskolor (inklusive de strategiskt tomställda lokalerna) kommer i samband med slutrapporten.

- Skolutredningen kommer att ge oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete med att skapa Sveriges bästa skolor, säger bildningsdirektör Johannes Pålsson.

En fördjupad utredning

- Skillnaden mellan den utredning som vi arbetar med nu, och den tidigare utredningen som presenterades i höstas är inte jättestor, även om vi nu har gått ännu mer på djupet. Den stora skillnaden ligger i att vi nu på ett bättre sätt har involverat skolor och föräldrar i processen, säger Johannes Pålsson.

- De dialogmöten som vi har haft med föräldragruppen, med en föräldrarepresentant per kommunal grundskola, har fungerat mycket väl. Vi kommer att träffa dem ytterligare en gång och då kommer de att få se ett utkast av utredningen. Därefter kommer de att få formulera ett eget yttrande som vi kommer att bifoga när utredningen sedan skickas vidare till kommunstyrelsen, säger skolutredningens projektledare Mattias Wald.

Mer information

Hela utredningen kommer att publiceras på danderyd.se i början av juni, i samband med att den skickas till kommunstyrelsen.

Samlad information om skolutredningen

 

Uppdatering 2024-05-03: Texten har tillfogats en justering för att bättre spegla innehållet i det tredje mötet med referensgruppen för föräldrar.