Byggs nytt vård- och omsorgsboende i Danderyd

I dag togs det första symboliska spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet Villa Brage i Djursholm. Boendets 60 platser blir ett viktigt tillskott eftersom antalet äldre i Danderyd väntas öka.

Första symboliska spadtaget för vård- och omsorgsboendet  vid Bragevägen i Djursholm. Från vänster: Bigitta Sundman (M), förste vice ordförande i socialnämnden, Caroline Pettersson, regionchef Vardaga, Nils Resvik, projektutvecklingschef Vectura, Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande och Eric Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Från vänster: Bigitta Sundman (M), förste vice ordförande i socialnämnden, Caroline Pettersson, regionchef Vardaga, Nils Resvik, projektutvecklingschef Vectura, Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande och Eric Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Danderyds kommun har under lång tid arbetat för att skapa fler platser inom äldreomsorgen. Fastighetsutvecklaren Vectura står bakom det nya vård- och omsorgsboendet Villa Brage, som ligger granne med kommunens nya korttidsboende.

God samverkan som utvecklar äldreomsorgen

"Danderyd ska vara den bästa kommunen för äldre att bo i. Vi ser att närheten mellan våra verksamheter kan ge möjlighet till givande samarbeten, bland annat om aktiviteter för äldre. Detta symboliska spadtag visar på vår goda samverkan mellan offentligt och privat när vi utvecklar äldreomsorgen”, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

”Dessutom känns det extra roligt att bara ett stenkast bort ligger vår nyanlagda demokratipark Anna Whitlock. Det är en fantastisk miljö för de boende och deras anhöriga”.

"Väl vald plats"

Korttidsboendet och vård- och omsorgsboendet byggs som separata huskroppar. Men fasadernas gestaltning har utformats i samklang med varandra och den omgivande platsen.

”Det är glädjande att vi nu är i gång med bygget. På en väl vald plats i vackra omgivningar kommer vi att skapa en boendemiljö där både form och funktion anpassas efter de äldres förutsättningar”, säger Nils Resvik, projektutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Ska bli 60 lägenheter

Utöver 60 lägenheter innehåller Villa Brage en stor samlingssal, och lokaler för gym, hår- och fotvård.

”Det är viktigt att äldre känner att de får komma till ett trivsamt vård- och omsorgsboende när det är svårt att bo kvar hemma längre. Närheten är också viktigt för det ger möjlighet för anhöriga att hälsa på och vara delaktiga i vården, säger Birgitta Lindgren (L), ordförande i socialnämnden.

"Vi skapar ökad trygghet"

Vård- och omsorgsboendet kommer att stå klart för inflytt 2025. Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, framhåller att de nya verksamheterna kommer att skapa arbetstillfällen och större underlag för närservicen i Djursholm.

”Vi är glada för att snart kunna erbjuda moderna och vackra vård- och boendemiljöer för äldre i Djursholm. Här finns närhet till kollektivtrafik, butiker och service och lokaliseringen underlättar för sjuktransporter och leverans av gods. Vi skapar också ökad trygghet under hela dygnet på en plats som stått öde.”