Spola inte ner skräp i toaletten

Varje vecka fastnar massor av skräp i rensgallren i Käppalaverket där avloppsvattnet från vår kommun renas. Den mängden vill vi minska. Och du kan hjälpa till.

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, i kommunens avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas.

Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.

Hjälp till att minska mängden skräp i avloppet. Det är enkelt. Gör så här:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Skaffa en papperskorg och ställ i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Just nu genomför Käppalaförbundet en informationskampanj som har som syfte att minska mängden skräp i avloppet.

Läs mer på kappala.se/skrap.