Tekniska kontoret blir samhällsutvecklingsförvaltningen

Från och med idag den 1 mars byter tekniska kontoret namn till samhällsutvecklingsförvaltningen. Anledningen är att organisationen har vuxit och att det nya namnet bättre beskriver vad förvaltningen gör.

- Förra året tog tekniska nämnden över fastighetsnämndens tidigare ansvar. Tekniska kontorets organisation utökades då med en ny avdelning, mark- och strategisk planering. Det nya namnet på kontoret avspeglar bättre omfattningen av förvaltningens ansvarsområde, säger tekniska nämndens ordförande, Robert Nibelius (M).