Förslag till ny detaljplan för Enebybergs skola

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Enebybergs skola (fastigheterna Orren 30 och 31). Syftet är att göra det möjligt att uppföra två nya skolbyggnader på området, en för idrottsundervisning och en för övrig undervisning. Detaljplanen förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Under den så kallade granskningsperioden som pågår från 15 november till 15 december finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Du kan ta del av förslaget på:

projektsidan Orren 30 och 31

Du kan också ta del av förslaget på:

  • Kontaktcenter Danderyd på plan 5 i Mörby centrum
  • Biblioteket i Enebyberg